Sanal müzemiz 24 saat açıktır

Rahmi Koç Müzesi Öğretmen Semineri

Ankara Rahmi Koç Müzesi’nde, 16 Kasım 2018 tarihinde “Okul Dışı Öğrenme Ortamları Olarak Müzeler” başlıklı bir öğretmen semineri düzenlendi. Etkinlik müzenin yöneticisi Mine Sofuoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Sanayi müzelerinin tarihini ve bunun eğitimle ilişkisini Henry Ford Müzesi üzerinden anlattı. Yapılan bir araştırmaya göre müze gezme bilincinin 10 yaşına kadar edinildiğini ve bundan dolayı müzecilerin ve eğitimcilerin karşılıklı sorumlulukları olduğunu dile getirerek sözü konuşmacılara bıraktı.

Müze eğitimcisi Ayşe Bağırıcıoğlu, müzede eğitimin, doğru tarih bilincinden, sanat ve sanatçıyı tanıtmaya kadar birçok alanda müze ve ziyaretçiler için işlevsel olduğunu aktardı. Müzenin bölümleri tanıtıldıktan sonra, geçmişten günümüze ulaşım araçlarının gelişimi ve değişimi, günlük yaşam araçlarının gelişimi ve değişimi, dünya ve Türkiye siyasi tarihi ve geleneksel sağlık yöntemi araçlarının eğitim vasıtasıyla aktarılabildiğinin bilgisini verdi.

Müzenin yakınında yer alan Yenihayat İlkokulu öğretmenlerinden Kiraz Işık, okulu ve bulunduğu bölgeyi tanıtan bir video yayınladı. Sınıfıyla sürekli geldikleri Rahmi Koç Müzesi’ndeki deneyimlerini aktardı.

Bilkent Ortaokulu öğretmenlerinden Aysun Ateş, okulundaki öğrencilerin profillerini anlatarak konuşmasına başladı. Ardından Ankara’daki müzelerle alakalı bilgiler verdi. Topladığı öğretmen görüşleri ve sorularını ifade etti. Konuşmacı, öğretmenlerden bazısının müzeye neden gidiyorsun diye itiraz ettiklerini, öğrencilerle müzede ne yapacaklarını bilmediklerinden telaşlandıklarını dile getirdi. Ayrıca müfredatın müze gezisine olanak tanımadığını çünkü müzeye gidilirse o günkü konunun işlenemeyeceği yorumlarında da bulunulduğunu söyledi. Bunların dışında, öğretmenlerin, öğrencilerin kontrol edilmesinin zor olduğu, dersle alaka kurulacak müze bulunmadığı gibi müze ziyaretini güçleştiren ön yargılarından söz etti.

Tartışma bölümünde sorulara şöyle cevaplar verildi:

  • Okulları müzeye nasıl davet ediyorsunuz? Okul öncesi ve İlköğretimlere olmak üzere iki eğitim paketimiz var ve bunları MEB’in onayına sunuyor, okullara da MEB onayı vasıtasıyla erişebiliyoruz.
  • Öğretmen eğitimleri ve müze eğitimi nedir sorusuyla ilgili müzede neler yapılıyor? Öğretmenlere müze eğitimini tanıtıcı etkinlikler müzemizde yapılmakta ve ön yargıları olan öğretmenlerin bu sayede engellerinin ortadan kalktığı gözlenmektedir.

Okul dışı öğrenme ortamları olarak müzeler dediniz ama biz buna yönelik sizden uygulama yaptırmanızı beklerdik, neden tercih etmediniz? Aslında yaptırmak istiyorduk ancak 70 kişi katılınca bu çok da mümkün olmadı ancak yine de kâğıtlarınızı çıkartırsanız gemi yapabiliriz (ve kağıttan gemi yapılmaya ve tarif edilmeye başlandı).

Mehmet Özgür Kızılkaya